02 363 12 11

Patiëntveiligheidscontract FOD

De Federale Overheid gaat door middel van jaarlijkse contracten ‘Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid’, waarop het ziekenhuis op vrijwillige basis heeft ingetekend, de inspanningen erkennen die door de ziekenhuizen geleverd worden op het vlak van kwaliteitsbeheer en patiëntveiligheid.

Het contract "Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid" is opgebouwd uit drie pijlers die een structurele verbetering van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in ziekenhuizen moet stimuleren.

  1. Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem.
  2. Analyseren en (her-)ontwikkelen van processen.
  3. Een multidimensionele indicatorenset m.b.t. kwaliteit en patiëntveiligheid.

Het contract is een meerjarenplan en is geënt op de accrediteringsvereisten.

(Patiënt)veiligheid is een belangrijk onderdeel van Kwaliteit van zorg. Patiënten die beroep doen op onze zorgen, vertrouwen ons hun leven toe, familieleden vertrouwen ons hun geliefden toe. In kwaliteitsvolle zorgverlening is het essentieel om de veiligheid van de patiënt te borgen.

Door een samenloop van omstandigheden kan ieder van ons geconfronteerd worden met een (bijna-incident). (Bijna-) incidenten worden gezien als het falen van een of meerdere syste(e)m(en) die voor een cliënt leidt of had kunnen leiden tot een ongeval, letsel of ziekte.

Het Sint-Maria Ziekenhuis bouwt voortdurend aan een cultuur van patiëntveiligheid. Daarbij wordt iedere gezondheidszorgmedewerker gestimuleerd om (bijna)incidenten te melden via een gedigitaliseerd meldingssysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld waar er verbeteracties kunnen gevoerd worden. Het melden van een (bijna-) incident is steeds als een kans op verbetering. De meldingen worden geanalyseerd en waar nodig worden multi-disciplinair verbeteringen doorgevoerd. Dit alles vindt plaats binnen een open en respectvol klimaat, waar de patiënt centraal wordt gesteld.

Het Sint-Maria ziekenhuis legt zich onder andere toe op onderstaande patiëntveiligheidsdoelen

Datum laatste aanpassing: 27.01.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel