02 363 12 11

Suïcidepreventiebeleid GGZ

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen.

Het resultaat toont dus een score op 10, waarbij een score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn.


U kan de resultaten van het AZ Sint-Maria raadplegen op de website zorgkwaliteit.be
Klik zeker door op "Details en toelichting" om de juiste interpretatie te kennen.

Datum laatste aanpassing: 06.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel