02 363 12 11

Patiënttevredenheid

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen, stelde in 2013 een vragenlijst op voor gehospitaliseerde patiënten.

De patiëntentevredenheid wordt twee keer per jaar gepeild, telkens in het voorjaar en in het najaar. De resultaten geven weer hoe patiënten de zorg tijdens hun ziekenhuisverblijf ervaren. Ze kunnen bovendien vergeleken worden met de 25 andere Vlaamse ziekenhuizen die hieraan deelnemen.

Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling Algemeen Ziekenhuis Dagopname.
Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling Algemeen Ziekenhuis Algemeen.
Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling Geestelijke Gezondheidszorg.

Klik bij de verschillende resultaten zeker ook telkens door op "Details en toelichting" om de juiste interpretatie te kennen.

Datum laatste aanpassing: 06.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel