02 363 12 11

Patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Met deze indicator wordt gemeten in welke mate ziekenhuiswebsites informatie aanbieden die relevant is voor patiënten en in welke mate deze informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en ‘vindbaar’ is. Deze indicator heeft verschillende doelstellingen:

  • Ziekenhuizen stimuleren om transparant te zijn over de kwaliteit van zorg;
  • Ziekenhuizen sensibiliseren voor de wensen van patiënten omtrent transparantie en informatieverstrekking;
  • Ziekenhuisorganisaties inzicht geven in de eigen ‘webprestaties’;
  • Ziekenhuisorganisaties een referentiekader bieden waaraan zij de eigen webprestaties kunnen afmeten;
  • Ziekenhuizen inspireren en motiveren om de kwaliteit van hun website steeds weer te analyseren en te verbeteren.

De bedoeling is dat de indicator zowel voordelen voor de ziekenhuizen zelf als voor de bezoeker van de website oplevert. Het gaat niet om een keurmerk, maar om een waarderingssysteem.