02 363 12 11

Geneesmiddelenvoorschrift

Met deze indicator wordt gemeten door externe auditoren hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext.

Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat deze 10 elementen aanwezig zijn:

  • Naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt
  • Naam, sterkte (met eenheid) en toedieningsvorm van het geneesmiddel
  • Dosis per keer
  • Toedieningsfrequentie (aantal keer per tijdspanne, bijvoorbeeld 3 keer per dag)
  • Naam, voornaam en (elektronische) handtekening van de arts
  • Datum van het voorschrift

U kan de resultaten van het AZ Sint-Maria raadplegen op de website zorgkwaliteit.be
Klik zeker door op "Details en toelichting" om de juiste interpretatie te kennen.

Datum laatste aanpassing: 06.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel