02 363 12 11

Checklijst veilige heelkunde

Het gebruik van de checklijst geeft aan dat het ziekenhuis aandacht besteedt aan de door de WHO uitgelichte aandachtspunten voor de chirurgische patiënt. Waarbij het voltallige perioperatieve team, gestuurd door onderlinge communicatie, anticipeert op potentiële moeilijkheden tijdens en na de operatie.

De checklijst veilige heelkunde bevat 22 items, die bij consensus aanschouwd worden als cruciale stappen die gecheckt dienen te worden om chirurgie gerelateerde incidenten te voorkomen. Hierbij is de communicatie en het teamwerk tussen de verschillende klinische disciplines strikt noodzakelijk.
Het correct gebruik van deze checklijst is een belangrijke indicator die, aantoont dat ziekenhuizen een veilige perioperatieve omgeving creëren door minimaal de aanbevelingen van de WHO inzake chirurgische veiligheid na te leven.

De checklijst veilige heelkunde wordt beschouwd als uitgevoerd als alle 22 items werden gecheckt door het perioperatieve team tijdens elk van de drie fasen, zijnde (1) sign in, (2) time out en (3) sign out.

U kan de resultaten van het AZ Sint-Maria raadplegen op de website zorgkwaliteit.be.
Klik zeker door op "Details en toelichting" om de juiste interpretatie te kennen.

Datum laatste aanpassing: 06.10.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel