02 363 12 11

Borstkanker

De engagementsverklaring van VIP2 die werd gevraagd aan de ziekenhuizen bij aanvang van het project bestond uit een twee-luik:

 • Doet het ziekenhuis mee aan de meting?
 • Mogen de resultaten openbaar gemaakt worden?

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria heeft ervoor gekozen om mee te doen aan de metingen maar geen resultaten openbaar te maken om volgende redenen:

 • We kozen ervoor om mee te doen aan de meting want "meten is weten" en op deze manier kunnen we gerichter onze zorgprocessen herevalueren en bijsturen om onze kwaliteit van zorg steeds te verbeteren.
 • Voor bekendmaking van de resultaten, beslisten we om deze niet openbaar te maken, daar deze niet representatief zijn voor de huidige situatie.
  Deze indicatoren geven een beeld weer van een situatie van minstens 5 jaar geleden. Op die tijd is er in ons ziekenhuis heel wat veranderd op het gebied van borstoncologie:
          ◊ nieuwe gynaecologen, met extra opleiding voor borstpathologie zijn gestart in ons ziekenhuis 
          ◊ twee nieuwe oncologen zijn in tussentijd in ons ziekenhuis gestart
          ◊ een zorgpad voor borstpathologie werd uitgewerkt
          ◊ nieuwe organisatie van de MOC (= multidisciplinair overleg) werd opgestart

  Om deze redenen vonden wij het niet relevant om oude, voorbijgestreefde informatie openbaar te maken.

  Datum laatste aanpassing: 27.01.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel