02 363 12 11

Mortaliteitsrisco's

Het overlijden is een belangrijke indicator van de zorgkwaliteit, zeker wanneer die aangepast is in functie van de ernst van de ziekte, het risico op overlijden en in functie van de leeftijd.
De gestandaardiseerde mortaliteitsratio is de kans dat iemand overlijdt in het hospitaal tov het risico op sterfte rekening houdend met de leeftijd en de ernstgraad van ziekte.

mortaliteit 2018

mortaliteit 2017

Conclusie

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel