02 363 12 11

Andere opgevolgde indicatoren

De kwaliteit van de zorg is een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit de actualiteit. De overheid heeft initiatieven genomen om met behulp van kwaliteitsindicatoren de zorgprocessen en de kwaliteit van de zorg in het algemeen, in kaart  te brengen. Dit hebben ze gerealiseerd door het opmaken van een normenkader voor de zorginspectie, stimuleren van de ziekenhuizen om zich te laten accrediteren door een internationaal kwaliteitslabel (JCI of Qualicor Europe) en door het opzetten van kwaliteitsindicatoren via VIKZ (voorheen VIP²).

Daarnaast bestaat er nog een breed gamma aan kwaliteitsindicatoren die internationaal aanvaard en ingezet worden.  

Ook 3M heeft een aantal kwaliteitsindicatoren ontwikkeld zoals:

FRKV Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige zorg

Datum laatste aanpassing: 27.01.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel