02 363 12 11

P4P van de FOD

p4pHet contract “Pay for Performance” vervangt het vroegere patiëntveiligheidscontract van de FOD en is sinds 1 januari 2018 van toepassing. P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij worden de bereikte resultaten van de ziekenhuizen op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren gekoppeld aan een financiële beloning.

Het Belgische P4P-programma richt zich niet enkel op klinische activiteiten binnen de muren van het ziekenhuis maar omvat ook indicatoren over patiëntenervaringen, cultuur en lerende organisatie. Idealiter worden op termijn ook indicatoren over zorgcontinuïteit en klinische samenwerking in netwerken en transmurale zorg toegevoegd.

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel