02 363 12 11

Veilig (incident) meldsysteem

VMSOngevallen of andere gebeurtenissen waarbij patiënten schade kunnen oplopen tijdens het verblijf in het ziekenhuis (bv. een valincident) worden in het AZ Sint-Maria Halle geregistreerd, opgevolgd en afgehandeld in een geïntegreerd (intern)systeem.

Om zulke meldingen efficiënt te kunnen afhandelen is het van belang om ze via een gestandaardiseerde manier op te volgen. De incidenten die hebben plaatsgevonden worden met de betrokken afdelingen en (thema)experten besproken om zo mogelijke verbeteracties uit te voeren en incidenten in de toekomst te kunnen vermijden.

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel