02 363 12 11

Kwaliteitsborden

kwaliteitsbordDoor middel van kwaliteitsborden op alle (zorg)afdelingen worden de resultaten van de geleverde zorg op een begrijpelijke, overzichtelijke en erg visuele  manier weergegeven. Als ziekenhuis en afdeling willen we hiermee niet alleen de patiënten en hun familie informeren, maar ook verantwoording afleggen over de kwaliteit van de door ons geleverde zorg. Patiënten en hun familie/naasten kunnen de medewerkers hierover aanspreken.

Daarnaast zijn kwaliteitsborden ook een eenvoudige manier om iedere medewerker en zorgverstrekker actief te betrekken bij de zorgverlening en als team continue samen te werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid.

Datum laatste aanpassing: 02.02.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel