02 363 12 11

Interne audits

pdcapdcaEén van de kwaliteitscontroles in ons ziekenhuis die gebeuren zijn interne audits. Een interne audit is een objectieve en onafhankelijke evaluatie die beoogt een toegevoegde waarde te creëren bij het verbeteren van de organisatie in het kader van kwaliteit en patiëntveiligheid.
De interne audit wordt door een intern auditteam bestaande uit artsen, hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, directeurs, leden van het verpleegkundig middenkader en de kwaliteitscel,… uitgevoerd.

Tijdens een interne audit worden alle aspecten of deelaspecten van behandeling en zorg binnen een bepaalde afdeling of doorheen het hele ziekenhuis geëvalueerd.
Door het uitvoeren van interne audits, wil het ziekenhuis een betrouwbaar beeld van de huidige kwaliteit van zorg verkrijgen en hierop verbeterpunten opmaken.

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel