02 363 12 11

Cliëntbevraging

Ook cliëntbevragingen worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg, de patiëntveiligheid en de beleving in kaart te brengen en te optimaliseren. Daarnaast kunnen onze cliënten via cliëntbevragingen ook inbreng geven in ons beleid. Door middel van bevragingen gericht aan cliënten (patiënten, hun familie, mantelzorgers, ...) wordt er nagegaan waar verbetering nodig is en kunnen er suggesties gedaan worden. Daarnaast kunnen ook bevragingen georganiseerd worden voor medewerkers, externe zorgverstrekkers zoals huisartsen, ... om de kwaliteit van de samenleving in kaart te brengen. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en aan de hand van de resultaten kunnen verbeteracties worden opgesteld.

Datum laatste aanpassing: 11.08.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Kwaliteitscel