02 363 12 11

Vermijdbare heropnames

Het percentage heropnames in het ziekenhuis is een belangrijke indicator van de kwaliteit van de zorg* omdat zij kunnen voortvloeien uit genomen maatregelen, of maatregelen die net niet genomen werden, tijdens de initiële opname.
Een heropname kan het gevolg zijn van een onvolledige behandeling of onaangepaste zorgen, of  kan voortvloeien uit een slechte coördinatie van de diensten tijdens het ontslag of de follow-up**.  Verschillende studies hebben de relatie tussen heropnames en de kwaliteit van de zorg aangetoond***. 

Ratio vermijdbare heropnames 2018

heropnames 2018

Ratio vermijdbare heropnames 2017

heropnames 2017

Conclusie

Datum laatste aanpassing: 20.12.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel