02 363 12 11

Gynaecologie en verloskunde

Gynaecologie

Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezig houdt met de vrouwelijke geslachtsorganen en ziekten en problemen  die daarmee kunnen samenhangen.

Binnen de gynaecologie bestaan er verschillende aandachtsgebieden:

  • Voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie
  • Algemene en minimaal invasieve gynaecologie
  • Gynaecologische oncologie: de borstunit
  • Urogynaecologie

Verloskunde

Verloskunde of obstetrie is de zorg die plaatsvindt vanaf het begin van de zwangerschap (prenatale zorg) tot en met de bevalling en het kraambed (de eerste 10 dagen na de bevalling). Gynaecologen en vroedvrouwen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen tijdens de zwangerschap en/of bevalling. 

Contacteer ons

Klik rechts op één van onze artsen voor

  • een overzicht van de consultatiemogelijkheden
  • een concrete afspraak
  • alle contactgegevens
  • bijkomende informatie


UD dr. De Brucker

Datum laatste aanpassing: 27.05.2022 - Communicatiedienst i.s.m. Medisch diensthoofd Gynaecologie