02 363 12 11

AZ Sint-Maria behaalt NIAZ-accreditatie

8 december 2017


logo_niaz_azsm-01

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria te Halle kan voortaan met trots het NIAZ-accreditatielabel voeren (NIAZ: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Dit internationale kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hebben bewezen dat hun processen zo zijn georganiseerd dat zij op continue kwaliteitsvolle en patiëntveilige wijze handelen met een cultuur gericht op voortdurende verbetering van kwaliteit en borging van de doorgevoerde verbeteringen. Patiënten, verwijzers, partners en overheden kunnen aldus rekenen op gepaste en verantwoorde zorg.

Het ziekenhuis heeft zich gedurende twee jaar uitermate grondig voorbereid om dit doel te bereiken. Zes NIAZ-auditoren hebben zeer uitvoerig en bij herhaling in totaal meer dan 2000 normen getoetst bij alle actoren van het ziekenhuis. Met een score van meer dan 98% van de gouden normen bereikte het ziekenhuis een bijzonder resultaat waarop alle geledingen van het ziekenhuis terecht fier mogen zijn. Het kwaliteitslabel wordt toegekend voor een periode van 4 jaar waarna het kan verlengd worden.
Voor de quasi 1000 artsen en andere medewerkers is deze erkenning een stimulans om zich de komende jaren verder te blijven inzetten om nog meer te excelleren in de geboden kwaliteit en veiligheid voor de patiënten van onze regio.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 08.12.2017 - Communicatiedienst i.s.m. Directie