02 363 12 11

Erelonen en conventiestatus

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die zorgverleners aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dit is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd door het RIZIV. Zorgverleners zijn evenwel niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord. 

Raadpleeg via deze link de conventiestatus van de artsen binnen AZ Sint-Maria

Deze lijst wordt periodisch aangepast. Voor sommige artsen kan deze informatie ondertussen veranderd zijn of ontbreken. Deze lijst heeft geen contractuele waarde.


Of controleer via deze link naar de site van de website van het RIZIV de conventiesatus van alle geneesheren binnen België (ook buiten AZ Sint-Maria) -> klik verder naar de webtoepassing en zoek op naam of specialisme.

Conventiestatus van de artsen

  • Geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen.
    Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen, tenzij  bij (dag)hospitalisatie indien de patiënt uitdrukkelijk kiest voor een éénpersoonskamer.

  • Gedeeltelijk geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.
    Op andere momenten of plaatsten kunnen zij wel ereleloonsuppelenten aanrekenen.
    Wanneer een gedeeltelijk geconventioneerde arts wel/niet volgens geconventioneerd tarief werkt vindt u hier terug, of op hun persoonlijke fiche.

  • Niet-geconventioneerd: Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium. Zij kunnen altijd ereloonsupplementen aanrekenen.

Ereloonsupplementen

Dit is het supplement bovenop het basistarief voor een verstrekking. Dit wordt uitgedrukt in procenten.
Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat u het dubbele van het verbintenistarief betaalt.
Deze ereloonsupplementen gelden voor de behandelende arts, maar ook voor andere artsen die bij uw ingreep of behandeling betrokken zijn (bijv. anesthesist, cardioloog, ...).

 

Datum laatste aanpassing: 18.07.2022 - Communicatiedienst i.s.m. dienst administratie