02 363 12 11

Bezoek aan patiënten opnieuw drastisch ingeperkt

5 november 2020

Afbeelding1

Het bezoek aan patiënten in het AZ Sint-Maria wordt opnieuw drastisch ingeperkt.

Om te voorkomen dat de patiënten en de zorgverstrekkers besmet zouden raken met het corona virus besliste het AZ Sint-Maria, in samenspraak met de stad Halle, om het bezoek aan patiënten opnieuw drastisch in te perken.

Met ingang van vrijdag 6 november 2020 wordt geen bezoek aan gehospitaliseerde patiënten toegestaan, tenzij bij patiënten in hun levenseindefase. 

Op de diensten pediatrie, materniteit en de palliatieve dienst blijft beperkt bezoek toegestaan.

  • Op de materniteit wordt enkel de partner toegelaten, echter voor patiënten die wegens een andere heelkundige ingreep op materniteit verblijven is er geen bezoek toegelaten.
  • Op de diensten pediatrie en neonatologie kan één ouder blijven overnachten op voorwaarde dat deze negatief gescreend werd.
  • Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.

In uitzonderlijke omstandigheden (vb. verslechtering van de patiënt of overlijden) zal de betrokken afdeling de familie contacteren voor een individuele regeling.

Daarnaast wordt de begeleiding van patiënten opgenomen op de spoedafdeling beperkt tot 1 persoon.

 

Psychosociale ondersteuning voor patiënten

Het ziekenhuis heeft de nodige maatregelen getroffen om gehospitaliseerde patiënten die lijden onder een gebrek aan bezoek de nodige psychosociale ondersteuning te bieden. Zo werd bijkomend geïnvesteerd in tablets om  virtueel contact met het thuisfront te onderhouden.

 

Opening afgiftepunt kledij/toiletartikelen

Aan familieleden wordt de mogelijkheid geboden om aan een afgiftepunt in de onthaalzone reservekleding en/of toiletartikelen voor de patiënten af te leveren. Dit kan in de week tussen 6.30 uur en 19 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 16 uur.
De contactpersoon die opgegeven staat in het patiëntendossier zal door een van onze medewerkers gecontacteerd worden wanneer er vuil patiënten-linnen af te halen zou zijn.

 

De situatie wordt op de voet gevolgd. Ten gepaste tijde zullen vervolgmaatregelen gecommuniceerd worden.

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 09.12.2020 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Stad Halle