02 363 12 11

Beperkte versoepeling van de bezoekersregeling – vanaf 05.07.2021

2 juli 2021

Afbeelding1

Beperkte versoepeling van de bezoekersregeling – vanaf 05.07.2021

Wegens de gunstig evoluerende COVID-cijfers besliste het AZ Sint-Maria om de bezoekersregeling vanaf maandag 5 juli 2021 verder te versoepelen.

Vanaf dan kunnen patiënten vanaf de 4de dag dat ze in het ziekenhuis verblijven bezoek ontvangen van één bezoeker per dag, dit moet niet langer telkens dezelfde persoon zijn.

Deze bezoekers mogen geen symptomen van ziekte vertonen en moeten de aangegeven richtlijnen strikt volgen tijdens het bezoek.

Zij zijn welkom op volgende bezoekuren:

  • Op weekdagen tussen 18u00 en 20u00 (intensieve zorgen tussen 19u00  en 19u30)
  • Op weekend- en feestdagen tussen 14u00 en 16u00 (intensieve zorgen tussen 15u30 en 16u00)                                                                                                                                                

Op de diensten pediatrie, materniteit en de palliatieve dienst blijft beperkt bezoek toegestaan, alsook bij patiënten die zich in de levenseindefase bevinden.

  • Op de materniteit wordt bij de moeder die bevallen is of die ter observatie verblijft, de partner doorlopend toegelaten. Deze kan ook blijven overnachten op voorwaarde dat hij/zij negatief gescreend werd.
    Inwonende broertjes en zusjes mogen samen, éénmalig, één uur op bezoek komen tussen 14.00u en 20.00u.
    Voor personen die omwille van een andere heelkundige ingreep op materniteit verblijven geldt de algemene bezoekregeling.
  • Op de diensten pediatrie en neonatologie kan één ouder blijven overnachten op voorwaarde dat deze negatief gescreend werd.
  • Voor patiënten die verblijven op de palliatieve afdeling of patiënten die zich in de levenseindefase bevinden is het steeds mogelijk om beperkt bezoek te ontvangen, na voorafgaand contact met de afdeling. De familie wordt hiertoe gecontacteerd door de afdeling als de patiënt zienderogen verslechtert of bij overlijden.
  • COVID-patiënten kunnen geen bezoek ontvangen, uitgezonderd zij die zich in de levenseindefase bevinden. In deze omstandigheden (vb. verslechtering van de patiënt of overlijden) zal de betrokken afdeling de familie contacteren voor een individuele regeling.

De begeleiding van patiënten opgenomen op de spoedafdeling blijft beperkt tot 1 persoon.

 

Psychosociale ondersteuning voor patiënten

Het ziekenhuis heeft de nodige maatregelen getroffen om gehospitaliseerde patiënten die lijden onder een gebrek aan bezoek de nodige psychosociale ondersteuning te bieden. Zo werd bijkomend geïnvesteerd in tablets om virtueel contact met het thuisfront te onderhouden.

 

Afgiftepunt kledij/toiletartikelen

Voor patiënten waarbij geen bezoek toegelaten is wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om aan een afgiftepunt in de onthaalzone reservekleding en/of toiletartikelen voor de patiënten af te leveren. Dit kan in de week tussen 6.30 uur en 19 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 16 uur. 
De contactpersoon die opgegeven staat in het patiëntendossier zal door een van onze medewerkers gecontacteerd worden wanneer er vuil patiënten-linnen af te halen zou zijn.

 

De situatie wordt op de voet gevolgd. Ten gepaste tijde zullen vervolgmaatregelen gecommuniceerd worden.

Terug naar overzicht