02 363 12 11

Vraag tot inzage of afschrift van patiëntendossier

U hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Dat dossier bestaat enerzijds uit een medisch dossier en anderzijds, bij opgenomen patiënten, ook uit een verpleegdossier. U heeft recht op inzage in uw dossier of kan een kopie van uw dossier aanvragen.

Voor deze aanvraag kunnen bijgaande formulieren worden aangewend.  U kunt tevens hierop uitleg terugvinden over de procedure van aanvraag:


pijltje Verzoek tot afschrift van gegevens uit een patiëntendossier
   dit formulier stuurt u door naar de dienst Afschrift Medisch dossier: afschrift-medisch-dossier@sintmaria.be


pijltje Verzoek tot inzage in het patiëntendossier van een overleden patiënt
   dit formulier maakt u over t.a.v. de hoofdarts: dirsec.medisch@sintmaria.be