02 363 12 11
Ceuterick

Dr. Ceuterick Paul

Consultatie ziekenhuis

 • dinsdag08u00-12u00 op afspraak
   13u00-17u00 op asfpraak
  donderdag13u00-17u00 op afspraak
 • op afspraak via 02 363 66 00
 • Wachtruimte 5 (Blok B, gelijkvoers)

Bijkomende informatie

 • Papieren en attesten dienen zoveel mogelijk tijdens de consultaties gevraagd te worden. Documenten die door de artsen buiten consultatie moeten worden ingevuld kunnen gedeponeerd worden in de witte brievenbus Orthopedie aan wachtzaal 5.

  De documenten worden zo spoedig mogelijk verwerkt en u wordt hiervan op de hoogte gebracht.

  Er kan een administratieve kost aangerekend worden van 20 euro. U ontvangt hiervoor een attest terugbetaling voor de mutualiteit.

  Voor vragen en afspraken kan u steeds terecht → ortho@sintmaria.be

  Dr. CEUTERICK genoot zijn opleiding algemene chirurgie aan de KULeuven, waarna hij zich verder specialiseerde in de Reconstructieve-Hand- en Microchirurgie, deels in Engeland en verder in de Clinique du Parc Léopold.
  Voorheen was hij werkzaam op de dienst Orthopedie in het Sint-Elisabethziekenhuis als Hand-, Micro- en Reconstructieve Chirurg.

  Dr. CEUTERICK zal in samenwerking met de dienst orthopedie de algemene traumatologie opvangen en met dr. David Arashvand de handchirurgie verder uitbouwen binnen ons ziekenhuis.
  Hij zal tevens mee instaan voor de consultaties orthopedie en zowel lokale ingrepen als ingrepen onder narcose/locoregionale verdoving uitvoeren.