02 363 12 11

Borstkanker: deze 5 tips kunnen het verschil maken

Gynaecologe Nathalie Petit en borstverpleegkundige Faith Demil van het AZ Sint-Maria in Halle geven meer uitleg over het belang van een regelmatige screening, de rol van de borstverpleegkundige en de voordelen van een regionale borstunit.

Nog meer vrouwen moeten zich regelmatig laten screenen

Dr. Petit: “De cijfers van de Stichting Kankerregister tonen aan dat de regio rond Halle een lage dekkingsgraad heeft voor wat betreft het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Zo’n tweejaarlijkse screening is nochtans volledig gratis voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Enerzijds stuurt het Centrum voor Kankeropsporing een tweejaarlijkse oproepingsbrief. Anderzijds kunnen ook de huisarts en de gynaecoloog voorstellen om opnieuw op controle te gaan, wanneer ze zien dat het twee jaar of langer is geleden.”

“De voordelen van een regelmatige screening spreken voor zich: hoe vroeger we borstkanker kunnen opsporen, hoe makkelijker het is om met een eenvoudige en niet-agressieve therapie de borstkanker te bestrijden. De borst kan dan in vele gevallen worden gespaard en chemotherapie kan mogelijk worden vermeden. Bovendien is de kans op uitzaaiing dan veel kleiner en is de prognose ook stukken beter.”

De borstverpleegkundige: een laagdrempelig aanspreekpunt

Demil: “We zien dat patiënten tussen de vaststelling en de definitieve diagnose met enorm veel vragen en stress zitten. Daarom tracht ik als borstverpleegkundige alle onderzoeken en consultaties binnen een zo kort mogelijke termijn te plannen, zodat we hen zo snel mogelijk een concreet behandelplan kunnen meegeven.”

“Daarnaast ben ik steeds aanwezig bij het eerste gesprek tussen de patiënt en de arts. Zo kan ik achteraf informatie terugkoppelen die de patiënt tijdens dat gesprek mogelijk niet heeft opgenomen. Patiënten kunnen me tijdens de werkweek steeds telefonisch bereiken en ik tracht de patiënten ook persoonlijk te zien wanneer ze in het ziekenhuis moeten zijn. Doorheen het hele traject van de patiënt fungeer ik dus als een centraal aanspreekpunt en een laagdrempelige vertrouwenspersoon die tussen arts en patiënt staat.”

Borstunit brengt kwalitatieve zorg dichtbij de patiënt

Dr. Petit: “De borstunit in ons ziekenhuis betreft een multidisciplinair team dat bestaat uit senologen, cardiologen, oncologen, radiotherapeuten, een plastisch chirurg, een patholoog, een borstverpleegkundige, een psycholoog, een sociaal verpleegkundige en een diëtiste. Al deze specialisten zijn goed op elkaar afgestemd en stellen in overleg het persoonlijke behandelingsplan van iedere patiënt op.”

“Belangrijk om te vermelden is dat heel wat van deze specialisten ook in grotere oncologische centra en universitaire ziekenhuizen actief zijn. Zo kunnen we in ons regionale ziekenhuis een even kwalitatieve zorg en dezelfde wetenschappelijk onderbouwde behandelingen aanbieden als in de grotere centra. Op die manier kunnen patiënten dus dicht bij huis genieten van gespecialiseerde oncologische zorg en expertise.”

Vijf cruciale tips rond borstkanker:

1.       Laat je tweejaarlijks screenen

Een tweejaarlijkse screening is volledig gratis voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De voordelen van zo’n regelmatige screening spreken voor zich: hoe vroeger men borstkanker kan opsporen, hoe makkelijker het is om met een eenvoudige en niet-agressieve therapie de borstkanker te bestrijden. De borst kan dan in vele gevallen worden gespaard en chemotherapie kan mogelijk worden vermeden. Bovendien is de kans op uitzaaiing dan veel kleiner en is de prognose ook stukken beter.

2.       Wees niet bang voor de mammografie

Nog te veel vrouwen blijven een borstonderzoek uitstellen uit angst voor wat men tijdens zo’n screening zal ontdekken. Anderen stellen zich vragen over de straling die daarbij vrij komt. Een smartphone, een televisietoestel of een vliegreis stellen je echter eveneens bloot aan stralen. Bovendien zorgt men ervoor dat er zo weinig mogelijk stralen worden gebruikt om tot een goed beeld te komen. Vaak zijn vrouwen ook bang dat het pijn zal doen. Een mammografie is inderdaad voor sommigen geen aangenaam onderzoek, maar het duurt gelukkig slechts enkele minuten.

3.       Vraag het advies van je huisarts

Wanneer je vragen of twijfels hebt over een verdachte plek, aarzel dan niet om de mening te vragen van je vertrouwde huisarts. Hij kan je adviseren of je je al dan niet verder moet laten onderzoeken, en hoe vaak je dat best doet.

4.       Durf praten over de seksuele gevolgen

De behandelingen die borstkankerpatiënten moeten ondergaan hebben soms een tijdelijke negatieve invloed op hun seksualiteit. Ook die problemen kan je bespreken met je behandelende arts of met de borstverpleegkundige. Zij kunnen hier meer informatie en advies over geven. Belangrijk om weten is dat deze problemen haast altijd van voorbijgaande aard zijn.

5.       Zoek contact met lotgenoten

Voor sommige borstkankerpatiënten kan het deugd doen om te praten over hun ziekte en te luisteren naar de ervaringen van anderen. Zo voelen ze zich beter begrepen en krijgen ze eerlijk advies van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Patiëntenverenigingen bieden hier een antwoord op, maar ook in ons ziekenhuis trachten we kankerpatiënten samen te brengen tijdens een driemaandelijks praatcafé. Maar het is meer dan alleen maar praten: in het AZ Sint-Maria Halle worden er bv. ook gelaats-, hand- en voetverzorgingen aangeboden om patiënten zich beter in hun vel te laten voelen.

Datum laatste aanpassing: 09.09.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Dossier seksuele gezondheid - bijlage aan de Morgen 14.02.2017