02 363 12 11

Bij opname via spoedgevallen

Voor de administratie

 • je identiteitskaart of Kids-ID
 • enkele recente kleefstrookjes van de mutualiteit
 • naam en adres van de huisarts
 • het adres en/of telefoonnummer van een contactpersoon  
 • het voorschot (indien nodig)
 • indien van toepassing: de hospitalisatieverzekering

Voor je medisch dossier

 • de geneeskundige documenten of gegevens waarover je beschikt: verwijsbrief van de huisarts, radiografieën, resultaten van eventueel reeds uitgevoerde onderzoeken
 • je bloedgroepkaartje
 • de geneesmiddelen die je reeds inneemt

Voor jezelf

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief
 • slaapkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels …

Breng geen juwelen of kostbare voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Neem ook niet meer geld mee dan nodig (bijv. enkel voor het voorschot en voor eventuele kleine persoonlijke uitgaven). Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk. Je kan je geldbeugel en andere persoonlijke kostbaarheden opbergen in de kluis welke zich bevindt in de kleedkast. Je kan deze zaken ook in bewaring geven aan het onthaal.

Bestanden