02 363 12 11

Bij opname op de pediatrie

Voor de administratie

 • je identiteitskaart of Kids-ID
 • enkele recente kleefstrookjes van de mutualiteit
 • naam en adres van de huisarts of pediater
 • adres en/of telefoonnummer van een contactpersoon  
 • voorschot (indien nodig)
 • indien van toepassing: de hospitalisatieverzekering

Voor het medisch dossier

 • de geneeskundige documenten of gegevens waarover je beschikt: verwijsbrief van de huisarts of pediater, radiografieën, resultaten van eventueel reeds uitgevoerde onderzoeken
 • bloedgroepkaartje van het kind
 • de geneesmiddelen die je kind reeds inneemt
 • toestemmingsformulier ingreep/onderzoek

Voor het kind

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta
 • slaapkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels …
 • dagkledij
 • een vertrouwde knuffel of vertrouwd stukje afwasbaar speelgoed

Voor jezelf, indien je bij je kind verblijft

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheergerief
 • slaapkledij, kamerjas, ondergoed, pantoffels …
 • dagkledij

Breng geen juwelen of kostbare voorwerpen mee naar het ziekenhuis. Neem ook niet meer geld mee dan nodig (bijv. enkel voor het voorschot en voor eventuele kleine persoonlijke uitgaven). Bij verlies of diefstal is het ziekenhuis hiervoor niet verantwoordelijk. Je kan je geldbeugel en andere persoonlijke kostbaarheden opbergen in de kluis welke zich bevindt in de kleedkast. Je kan deze zaken ook in bewaring geven aan het onthaal.