02 363 12 11

Word je getest voor een opname?

Om de veiligheid in het AZ Sint-Maria maximaal te garanderen, worden patiënten voor hun opname getest op corona. Op die manier zorgen we voor de veilgheid van de patiënten, vrijwilligers, medewerkers en zorgverstrekkers.

Wanneer word je getest?

De PCR-test wordt maximum 2 dagen voor je opname afgenomen en wordt vooraf ingepland door de behandelende arts. Hij zal je hier ook over informeren. Ook voor een korte opname in het dagziekenhuis word je getest, als het een chirurgische ingreep betreft.

De test wordt afgenomen in het labo klinische biologie (Blok B, derde verdieping). Vergeet zeker jouw identiteitskaart niet! Na de test kan je opnieuw naar huis.

Ervaar je na de test en in de aanloop naar de opname toch koorts, hoestbuien of andere symptomen? Neem dan contact op met je behandelende arts.