02 363 12 11

Hoe kan ik een patiënt propere kledij of toiletartikelen bezorgen?


Propere kleding en toiletartikelen kunnen bezorgd worden via het speciaal daartoe opgerichte afgiftepunt in de inkomhal. Dit kan in de week tussen 6.30 uur en 19 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 16 uur.

Aan dit afgiftepunt kan u een pakket afgeven, voorzien van de naam en kamernummer en/of afdeling van de patiënt. De pakketten worden de daaropvolgende dag geleverd aan de patiënt.

Kan ik het vuil wasgoed van de patiënt ophalen?

Het vuile wasgoed zal op vraag van de patiënt/familie, op vaste tijdstippen, door de medewerkers van de verpleegafdelingen aan het afgiftepunt bezorgd worden.

Vervolgens zullen de medewerkers van het afgiftepunt de contactpersoon die opgegeven is in het patiëntendossier contacteren om met hem/haar de nodige afspraken te maken voor de afhaling van het vuile wasgoed.
Werd u niet gecontacteerd door de medewerkers van het afgiftepunt, mag u ervan uitgaan dat er ook geen vuile was klaar ligt om af te halen.