02 363 12 11

Bezoek aan patiënten

Vrij bezoek aan patiënten is momenteel niet toestaan.

Dat wil zeggen dat u niet zomaar bezoek kan brengen aan zijn familie, vrienden, buren, ... 

< Lees hier welke bezoeksregeling momenteel geldt. >

Voor alle bezoekers en begeleiders zijn strikte veiligheidsmaatregelen van kracht.

Wij dringen erop aan deze maatregelen in het belang van ieders veiligheid strikt te respecteren, zowel voor de patiënt, onze medewerkers als uzelf.

  • correct dragen van een chirurgisch mondmasker, ook in de kamer bij de patiënt (stoffen mondmaskers worden tijdens patiëntenbezoek niet toegelaten)
  • correcte handhygiëne en ontsmetting van handen bij betreden en verlaten van de kamer
  • correcte hoest- en nieshygiëne 
  • voldoende afstand houden (min. 1,5 meter) van patiënten én medewerkers
  • geen koorts of andere symptomen van infectieuze aard
  • in de kamer blijven bij bezoek
  • met maximum 3 personen in de lift

Bestanden

Datum laatste aanpassing: 19.01.2021 - Communicatiedienst i.s.m. directie en COVID-team