02 363 12 11

Aanstelling medische diensthoofden AZ Sint-Maria

11 mei 2021


De raad van bestuur wenst u via deze weg te informeren dat per 1 mei 2021 volgende artsen zijn verkozen en aangesteld tot medisch diensthoofd voor een mandaat van 5 jaar, zijnde tot en met 30 april 2026, tenzij betrokken artsen tijdens deze periode de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken.

 • Intensieve Zorgen : dr. Colin CORDEMANS
 • Spoed : dr. Nick VERMEERSCH
 • Anesthesie – Pijnkliniek : dr. Thomas VAN TORNOUT
 • Medisch Dagziekenhuis : dr. Marina DEBECKER
 • Medische Beeldvorming : dr. Robin PETERS
 • Klinisch Labo : Dr. Robert DE LOECKER
 • Fysische Geneeskunde : dr. Peter WIEME
 • Labo-Anatomopathologie : dr. Jos VANDENHOVE
 • Nucleaire Geneeskunde : dr. Ilse MERTENS
 • Dialyse-Nefrologie : dr. Tine KEERSMAEKERS
 • Gynaecologie – Verloskunde – Fertiliteit – Materniteit – Prenataal Centrum: dr. Nadia VANDERSTEEN
 • Kindergeneeskunde (Pediatrie) : dr. Stefanie BUYSE
 • N* Neonatale : dr. Sebastiaan HERMANS
 • Gastro-Enterologie – Hepatologie : dr. Johan PONETTE
 • Hart- en Vaatziekten (Cardiologie) : dr. Jielis VISSER
 • Oncologie – Hematologie : dr. Marina DEBECKER
 • Longziekten (Pneumologie) : dr. Tine VANDENBERGHE
 • Neurologie – Neuroheelkunde -SUMID : dr. Bart VANDERSMISSEN
 • Endocrinologie – Diabetologie : dr. Elien COUDENYS
 • Geriatrie - G1, G2 & Geriatrisch Dagziekenhuis : dr. Sophie LAMBRECHT
 • Maag- en Darmheelk. (Abdominale Heelk.) : dr. Joris FRANCOIS
 • Orthopedie : dr. Geert DENEEF
 • Reumatologie : dr. Inge VAN TILT
 • Thoraco-Vasculaire Heelkunde : dr. Olivier LESCEU
 • Urologie : dr. Steven VANHAEVRE
 • Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde : dr. Benoni VAN BUTSELE
 • Neus-, Keel- en Oorziekten : dr. Karen PILAETE
 • Oogziekten (Oftalmologie) : dr. Geneviève WENDRIX
 • Plastische Heelkunde : dr. Koen DEPUYDT
 • Dermatologie-Wondzorgkliniek : prof. dr. Jan GUTERMUTH
 • Psychiatrie - PAAZ– a-dienst : dr. Gerard DE FRÉ
 • Sp-Psycho-Geriatrie : dr. Aad BOSMANS
 • Sp-Palliatieve Zorg : dr. Ilse VERHAEVERBEKE
 • Sp-Cardiopulmonair : dr. Jielis VISSER
 • Sp-Locomotorische Revalidatie : dr. Peter WIEME

Volgende mandaten worden uitzonderlijk met 3 maanden verlengd, zijnde tot en met 31 juli 2021, en dit in functie van nog verdere besprekingen met de medische raad:

 • Operatiekwartier : Dr. Sofie CARDOEN
 • Chirurgisch Dagziekenhuis a.i. : Dr. Geert DENEEF

Voor de diensten C en D dient er wettelijk nog een diensthoofd aangesteld te worden. Hierover wordt verder overleg gepleegd samen met de medische raad. Bevestiging hieromtrent volgt ten gepaste tijde.

Zowel de raad van bestuur als directie houden eraan alle hierboven vermelde betrokkenen van harte te feliciteren met hun benoeming en wensen hen een vruchtbaar mandaat toe. Zij danken alle medische diensthoofden bij voorbaat voor een vlotte en efficiënte samenwerking en in het bijzonder bij de uitwerking van de strategische plannen van het ziekenhuis, zoals de bouwmasterplannen, het volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier, kwaliteit, netwerking, …

Terug naar overzicht

Datum laatste aanpassing: 11.05.2021 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en raad van bestuur