02 363 12 11

Varices

Wat zijn varices of spataders?

Het hart pompt het bloed door de arteries (slagaders) naar de benen tot in het uiteinde van de tenen. Dat bloed keert terug naar het hart doorheen de venen (aders). Slagaders en aders samen vormen zo de bloedcirculatie.  De mens staat vaak recht, dus moet dat bloed in die venen naar boven stromen tegen de zwaartekracht in. Daarom zijn in de aders klepjes aanwezig: éénrichtingsklepjes die ervoor helpen zorgen dat het bloed vlot terug naar het hart toe stroomt.  Varices (spataders) zijn aders waarvan die klepjes niet meer goed functioneren. Het bloed blijft dan gemakkelijk staan in de aders die zo overbelast worden. Dat veroorzaakt niet alleen lelijke uitzetting van de aders, maar ook de typische klachten in de benen: zwaarte- en spanningsgevoel, vermoeidheid, gloeien, krampen, tintelingen, zwelling, onrust. Spataders die lang bestaan kunnen voor complicaties zorgen. De meest voorkomende verwikkeling is “flebiet”, dat is een pijnlijke ontsteking van de ader die dan rood en hard is. Door een flebitis kan het bloed in de spatader stolsels of klonters vormen, dan spreken we van thrombose. Meest gevreesd zijn de huidafwijkingen die op lange termijn ontstaan door die slechte circulatie: verkleuring, jeuk, en in het slechtste geval ulcera (zogenaamde “open beenwonden” of “gaten in de benen”).

Bijna één op de drie mensen heeft varices. Die worden natuurlijk niet allemaal behandeld. Spataders worden wel behandeld als ze voor last zorgen, en zeker als er risico’s of complicaties zijn. Welke behandeling nodig is hangt af van patiënt tot patiënt.

Niet Chirurgische behandelopties:

 • Steunkousen
 • Sclerotherapie: “droogspuiten”
 • Medicatie
 • Algemene maatregelen zoals vermageren en veel bewegen

In geval van sclerotherapie wordt met een fijn naaldje een product in de aders gespoten. Dat prikkelend product doet de aders verschrompelen, waardoor ze gaan afsterven en langzaam aan zullen verdwijnen over verloop van enkele weken tot maanden. Omdat er dan geen bloed meer doorstroomt, spreekt men in de volksmond van “aders verdrogen”. Na de behandeling wordt een steunkous aangelegd, die gedurende 5 dagen dag en nacht moet aangehouden worden. Douchen of een bad nemen kan dan dus niet. Na die 5 dagen moet de steunkous alleen nog overdag gedragen worden gedurende nog één week, dus 's nachts mag de kous uit.

De Chirurgische behandelopties:

De operatie gebeurt bijna steeds via het dagziekenhuis. Het hele been moet voordien thuis geschoren worden. Indien de ingreep vanuit de lies gebeurt, moet zeker de lies helemaal breed geschoren worden. Patiënten moeten nuchter zijn: vanaf middernacht niets meer eten of drinken, behalve een beetje plat water is toegestaan. In het geval er pre- operatieve onderzoeken moesten gebeuren bij de huisarts, vergeet deze niet mee te brengen.

Heelkundige ingreep:
In geval van operatie worden de slechte aders eigenlijk gewoon weggenomen, of zoals men zegt “spataders trekken of strippen”. Daarbij is het belangrijk dat de oorsprong, de bron van de varices, mee behandeld wordt anders komen de varices vrij snel terug. Die oorsprong wordt altijd met een duplexonderzoek goed opgespoord tijdens de consultatie. Meestal situeert die bron zich in de lies of in de kniekuil, maar de oorsprong van de spataders kan zich eigenlijk overal bevinden. Vanuit esthetisch standpunt doen we ons best de incisies zo klein mogelijk te houden, vaak worden geen sneetjes gemaakt maar kleine prikjes.

Laser:
Tegenwoordig kunnen veel mensen operatief behandeld worden “met de laser”: hierbij worden de varices niet uitgehaald maar worden ze in de diepte als het ware kapot gebrand. In ons centrum gebruilen we daarvoor de techniek van “radiofrequente ablatie” tot 120°. Voordeel van deze techniek is dat er geen enkele incisie gemaakt wordt, dat er dus ook geen littekens zijn, en dat de ingreep nauwelijks last geeft nadien.Als u ouder bent dan 50 jaar moeten er preoperatieve onderzoeken (bloedafname en cardiogram) gebeuren. als deze in ons zeieknhuis reeds gebeurden komen die automatisch in uw dossier. Als er preoperatieve onderzoeken bij de huisarts of elders gebeurden, moet u de resultaten zelf meebrengen bij opname.

Praktische informatie voor de patiënt: u werd vandaag behandeld voor uw varices, wat nu?

 • De Ingreep gebeurde:

O   onder volledige narcose

O   onder rachi- anesthesie

O   onder plaatselijke verdoving

 • Ten laatste om 18u kan u het ziekenhuis verlaten
 • U mag niet zelf met de auto rijden na de ingreep, zeker tot we u hebben terug gezien op de controleraadpleging
 • U moet goed kunnen eten, drinken en plassen alvorens u naar huis mag vertrekken
 • U krijgt in de late namiddag een spuitje in de buik om flebitis te voorkomen
 • Veel pijn hoeft u niet te verwachten; indien nodig mag u steeds een klassieke pijnstiller nemen zoals Dafalgan (beter 1gr dan 500mg)
 • De avond na de ingreep blijft u best rustig met uw been lichtjes omhoog. bv. in de zetel voor de televisie
 • De eerste dagen na de ingreep kan het been wat zwaarder aanvoelen als u lang rechtstaat of het been laat afhangen, dan is het beter om even te gaan zitten met het been omhoog
 • De steunkous moeten u blijven dragen gedurende  ..... aantal dagen, continu, zowel overdag als tijdens de nacht. U mag de kous dus niet uitrekken om te slapen of u te wassen of om welke reden dan ook. De steunkousen kunnen wel een beetje opgerold worden om uw voeten te wassen.
 • Na die periode moet u de kousen nog een week dragen, maar dan enkel overdag
 • Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt u reeds een controleafspraak meegegeven. Misschien vervangen we dan uw steunkous, neem dus zeker de andere (propere) kous mee
 • Een attest voor werkombekwaamheid wordt voorzien. Deze schommelt tussen de 1 à 2 weken afhankelijk van het soort ingreep
 • De wondjes moeten niet verzorgd worden, de verbandjes mogen gesloten blijven tot u op controle bent geweest. In zeldzame gevallen raden we wondcontrole aan door de huisarts of de thuisverpleegkundige
 • Aan uw thuismedicatie wordt niets veranderd
 • U mag de dag na de operatie vrijwel alles doen, maar geen overdreven heup- en kniebewegingen zoals fietsen.
 • Als er enkele maanden na de ingeep nog spatadertjes zichtbaar zijn, kunnen we die op de consultatie droogspuiten. In dat geval moet u de steunkous opnieuw meebrengen want u moet ze opnieuw enkele dagen aanhouden