02 363 12 11

Raadplegingen

Wat brengt u mee op de diabetesraadpleging ?

Verwijsbrief van de huisarts

Identiteitskaart en rijbewijs

Medicatielijst (of breng de verpakkingsdoosjes van uw geneesmiddelen mee)

Resultaten van recente labo-of andere onderzoeken

Bloedglucosemeter, insulinepen(nen)

Voedingsschema/ dieetlijst

Diabetesdagboekje met bloedglucosewaarden

Jaarlijks verslag van de oogarts

Wat doen we op de diabetesraadpleging ?

U wordt een aantal keer per jaar op de raadpleging verwacht om uw diabetes goed te kunnen opvolgen. Het diabetesteam begeleidt u tijdens deze raadpleging en controleert een aantal zaken waaronder :                           

bloeddruk

gewicht en buikomtrek

evalueren van de gemeten bloedsuikerwaarden

controle van de injectieplaatsen

voetcontrole

Een jaarlijkse controle bij de tandarts is ook aan te raden.

 Wat brengt u mee op de raadpleging endocrinologie ?

Verwijsbrief van de huisarts

Identiteitskaart

Medicatielijst (of breng de verpakkingsdoosjes van uw geneesmiddelen mee)

Resultaten van recente labo-of andere onderzoeken