02 363 12 11

Conservatieve behandelopties

Conservatieve behandelopties kunnen een vermageringsdieet, bewegingsprogramma of psychologische ondersteuning zijn, of een combinatie van deze behandelingen.

Bij elke conservatieve behandeling wordt u begeleid door deskundigen.

Bij kinderen jonger dan 18 jaar wordt enkel conservatieve behandelingen opgestart. Deze patiënten worden in eerste instantie doorverwezen via een pediater naar de pediatrische diëtiste voor opstart van een aangepast dieet met gezonde voeding.

Vermageringsdieet, onder begeleiding van een diëtiste

Een gezond eetpatroon wordt tijdens een eerste consultatie met u besproken. Hierna volgen controleconsultaties waar resultaten kunnen besproken worden, vragen beantwoorden, samen verpakkingen correct leren analyseren, …

Bewegingsprogramma OBESILESS

De bewegingstherapie verloopt onder begeleiding van de arts Fysische Geneeskunde, ergo- en kinesitherapeuten. Eerst wordt u gezien door de arts Fysische Geneeskunde om een algemeen bilan op te maken en eventuele onderliggende problemen te evalueren. Nadien zal uw activiteitsniveau in kaart worden gebracht. Op basis van de resultaten van een inspanningsproef stellen we een individueel trainingsprogramma op en worden doelstellingen afgesproken. Het doel van de bewegingstherapie is het energieverbruik te verhogen en het gewichtsverlies te ondersteunen. Op die manier wordt ernaar gestreefd op gezonde wijze spieren te behouden en vet te verbranden.  Er wordt 2x per week getraind in groep. Hiervoor is gemakkelijke en sportieve kledij aanbevolen.

Psychologische ondersteuning

De psycholoog staat tijdens het hele traject klaar voor begeleiding van patiënten. Er zal steeds een screening gebeuren. Tijdens dit gesprek wordt achterhaald welke risicofactoren een optimaal resultaat qua gewichtsverlies in de weg zouden kunnen staan. Verder wordt ook het risico op psychologische complicaties na een eventuele operatie ingeschat. Naast screening staat de psycholoog ook in voor begeleiding voor en na een eventuele ingreep én voor begeleiding binnen een niet-operatief behandeltraject.