02 363 12 11

Vacature arts specialist geriatrie of algemeen internist

Het AZ Sint-Maria is een modern, sterk dynamisch regionaal ziekenhuis binnen de zorgregio Halle met een belangrijk hinterland waar de patiënten en hun zorgverleners centraal staan. Wij willen een kwalitatieve en veilige brede basiszorg aanbieden met een uitstekende service in nauwe samenwerking met onze zorgpartners. Deze excellente zorg bieden wij aan in een warm, persoonlijk en toegankelijk ziekenhuis.

Het is een mooi vernieuwd perifeer ziekenhuis met 850 werknemers, ruim 119 artsen, en 344 erkende bedden, een gespecialiseerde spoeddienst met MUG, en naast de acute D en C diensten, psychiatrie, pediatrie, materniteit ook Sp diensten: locomotorisch, cardiopulmonair, psychogeriatrie en palliatieve zorgen. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook nog een groot chirurgisch, internistisch en geriatrisch dagziekenhuis.  Om deze visie dagelijks uit de dragen hebben wij nood aan uitbreiding van onze dienst geriatrie.

Om ons team van 2 geriaters te versterken kijken wij uit naar een

voltijds GERIATER of ALGEMEEN INTERNIST m/v

in de associatie geriatrie
Dr. Sophie Lambrecht, K.U.L., medisch diensthoofd geriatrie
Dr. Ilse Verhaeverbeke, V.U.B., medisch diensthoofd palliatieve zorg 

Wij willen ons team (2 x 0,8 FTE en 1 x 0,6 FTE) uitbreiden voor de verdere uitbouw van het volledig zorgprogramma geriatrie, bestaande uit 2 G diensten (26 + 24 bedden), groeiend G dagziekenhuis (+ geheugen- en valkliniek, diagnose, therapie, G multidisciplinaire revalidatie), G interne liaison (+ start ortho-geriatrie), met elk hun gemotiveerd multidisciplinair team. Alsook door de groeiende intense activiteit op de palliatieve eenheid en de samenwerking met het palliatief zorgteam is een uitbreiding van ons team met een geriater of internist nodig.

Functieomschrijving:

  • Wij zoeken een enthousiaste collega voor wie een prettige samenwerking in multidisciplinair teamverband belangrijk is met aandacht voor een kwaliteitsvolle zorg en voor een goede en duidelijke communicatie.
  • U bent mee verantwoordelijk voor de gehospitaliseerde patiënten zowel op G-diensten (50 bedden) als op de Palliatieve eenheid (6 bedden) en het geriatrisch dagziekenhuis.
  • Ook neemt u deel aan de liaison geriatrie van het ziekenhuis.
  • U neemt verder deel aan het wachtsysteem samen met de gastro-enterologen en de pneumologen voor de acute opvang van zieke patiënten via spoed. Naast geriatrie wilt u mee participeren aan diverse ziekenhuisactiviteiten, zowel medisch als in het accreditatiegebeuren om de G- en Sp-PE verder uit te bouwen en hoogstaande zorg aan te bieden.
  • Wij bieden u een professionele werkomgeving in een goede sfeer waar patiënt- en medewerkerstevredenheid een centrale rol innemen.

Ook geïnteresseerde huisartsen in opleiding kunnen informatie inwinnen voor tijdelijke specialisatie.


Voor meer informatie, neem gerust contact op met:

Kandidaturen met CV worden gericht aan:

Prof. Dr. P. Broos, Voorzitter Raad van Bestuur,
Dhr. A. Kerkhofs, Algemeen Directeur,
Dr. E. Haest, Medisch Directeur,
Dr. Jef Geens, Voorzitter Medische Raad.Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet akkoord dat het Algemeen Ziekenhuis SINT-MARIA HALLE uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden. - Meer weten?