02 363 12 11

Suïcidepreventiebeleid GGZ

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen.

Het resultaat toont dus een score op 10, waarbij een score 0 betekent dat alle items van een suïcidepreventiebeleid afwezig zijn, terwijl score 10 wil zeggen dat alle items aanwezig zijn.

In onze voorziening scoren we 9/10

Toelichting bij de resultaten: Dit is een uitstekend resultaat. De huidige procedure bevat de items waaraan niet werd voldaan.

Datum laatste aanpassing: 07.05.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel