02 363 12 11

Geneesmiddelenvoorschrift

Met deze indicator wordt gemeten door externe auditoren hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext.

Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat deze 10 elementen aanwezig zijn:

  • Naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt
  • Naam, sterkte (met eenheid) en toedieningsvorm van het geneesmiddel
  • Dosis per keer
  • Toedieningsfrequentie (aantal keer per tijdspanne, bijvoorbeeld 3 keer per dag)
  • Naam, voornaam en (elektronische) handtekening van de arts
  • Datum van het voorschrift

Resultaten geneesmiddelvoorschrift Algemeen Ziekenhuis     2017-2018

Resultaten geneesmiddelvoorschrift Geestelijke Gezondheidszorg     2018

Datum laatste aanpassing: 07.05.2019 - Communicatiedienst i.s.m. Directie en Kwaliteitscel