02 363 12 11

Gebruiksvoorwaarden

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Gebruik van informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die besteed wordt aan het samenstellen en publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig, gedateerd of incorrect is. Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Alle eventuele aangeboden medische informatie of advies in louter algemeen. Zij is niet gericht op individuele personen en mogen geenszins als diagnose/therapie dienen. Persoonlijke medische informatie of advies kan enkel door een arts worden verschaft.

De links die eventueel op deze website zijn opgenomen verwijzen naar websites die niet door het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw worden beheerd. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die terug te vinden is op deze websites.

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via communicatie@sintmaria.be. Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

Foto's van medewerkers en artsen die op deze website getoond worden zijn eigendom van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw en mogen niet gebruikt en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier van een activiteit of het contactformulier, dan verwerkt het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw deze conform de geldende wetgeving. Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via communicatie@sintmaria.be.

Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster via communicatie@sintmaria.be.